Miten työyhteisösi istuu ja liikkuu työssä ja vapaa-aikana?

Tarjoamme tutkitusti parhaita käytäntöjä ja menetelmiä liikkumisen lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen yritysten ja heidän työntekijöidensä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Mittaamme henkilökunnan liikkumattomuutta objektiivisilla mittareilla ja rakennamme sen pohjalta ohjelman, jonka tavoitteena on liikkumattomuuden vähentäminen sekä työ- että vapaa-aikana.

 

Koko organisaation läpäisevät toimenpiteet

 • YKSILÖ_koko2_org_läp_toimenpiteet_nettiin

 • TYÖYHTEISÖ_org_läp_toimenpiteet_nettiin

 • ORGANISAATIO_org_läp_toimenpiteet_nettiin

 • KAIKKI_org_läp_toimenpiteet_nettiin


Ohjelman rakenne ja räätälöinti yrityksen tarpeisiin

Ohjelman rakenne, UKK Terveyspalvelut ja Varala
Aktiivisuusmittareilla tarkasti mitattua tietoa

Miten yritys hyötyy palvelusta?

Yhteenveto hankkeen vaikuttavuudesta

 • aktiivisuus-, kunto- ja terveysmuutokset
 • kustannus- ja terveyshyödyt

Toimenpidesuositukset tuleville vuosille

yrityskohtaiset suositukset liikkumattomuuden vähentämiseksi, aktiivisuuden lisäämiseksi ja terveyden edistämiseksi sekä työyhteisössä että vapaa-ajalla

Tilaisuus osoittaa työntekijöille, että yritys investoi heidän hyvinvointiinsa

Parempi työmotivaatio ja sitoutuminen yritykseen.

Sairauspoissaolot pienevät

Parempi tuottavuus ja kustannustehokkuus.

Palvelun sisältökuvaukset

Terveys- ja elämänlaatukyselyt

Asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt kyselyt ja selvitykset.

mittaukset liikemittarilla

Mittaamme henkilökunnan liikkumattomuutta ja rakennamme ohjelman, jonka tavoitteena on paikallaan olon (istuminen) vähentäminen sekä työ- että vapaa-aikana.

Osallistumiskynnys on matala ja pienilläkin pysyvillä teoilla on mahdollista saada paljon aikaan.

Liikemittari on 3-suuntainen kiihtyvyysanturi, joka mittaa kokonaisvaltaisesti päivittäistä fyysistä aktiivisuutta sekä työssä että vapaa-aikana mm. seuraavilta osa-alueilta: kevyen ja rasittavan liikunnan määrä, keskimääräiset päivittäiset kävely- ja juoksuaskeleet sekä istumisen, makaamisen ja seisomisen määrä.
Liikemittauksista saatuja tuloksia voidaan käyttää mm. terveysriskien arvioimiseen, liikkumattomuuden purkamiseen, työtehtävien suunnitteluun ja jaksottamiseen, osallistujien arkiaktiivisuuden lisäämiseen.

Tulokset palvelevat myös työterveyshuoltoa ja yhteenvetojen muodossa koko organisaatiota.

Muut terveys- ja kuntokartoitukset

Tanita -kehonkoostumusanalysaattorilla tehtävästä Bioimpedanssimittaus antaa tietoa kehon koostumuksesta helposti, nopeasti ja luotettavasti.

 • Mittaus on tehokas työkalu ravintotottumusten, terveysliikunnan, painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten motivointiin, monitorointiin ja seurantaan.
 • Asiakas saa testipalautteeksi raportin, jossa on yksityiskohtaista tietoa kehon koostumuksesta (mm. rasvaprosentti, lihasmassa, lihastasapaino jne.). Testiraportti käydään läpi testaajan kanssa heti mittauksen jälkeen. Tarvittaessa ryhmille voidaan järjestää erillinen testipalauteluento (30 min) heti testin päätyttyä.

 

UKK -kävelytestillä arvioidaan testattavien kestävyyskuntoa. Se on turvallinen ja helposti toteutettava testi, joka soveltuu erityisesti suurien ryhmien testimuodoksi.

 • Testissä kävellään radalla tai tasaisessa maastossa 1 tai 2 km:n matka oman kunnon ja terveyden sallimissa rajoissa mahdollisimman reippaasti. Kävelyn jälkeen testattavalta mitataan loppusyke.
 • Kävelyajan, loppusykkeen ja kehon painon perusteella lasketaan kuntoindeksi, jonka avulla voidaan arvioida testattavan kestävyyskuntoa.
 • Testipalaute sisältää arvion kestävyyssuorituskyvystä ja lyhyet perusohjeet liikkumiseen. Palautteet ja testipalauteluento (45 min) järjestettävissä 1-2 h testin päättymisestä riippuen ryhmän koosta.

 

Polkupyöräergometritestillä arvioidaan testattavien hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa.

 • Testin perusteella laskettava maksimaalinen hapenkulutus (maksimaalinen hapenottokyky – VO2 max) kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön, sydämen, työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta pitkäkestoisessa liikuntasuorituksessa. Testistä saa monisivuisen henkilökohtaisen testipalautteen, joka sisältää arvion maksimaalisesta hapenkulutuksesta, sykerajat liikuntaan ja testitulosten perusteella laaditun liikuntaohjelman kestävyyskunnon kohotukseen.

 

Kynnystestit (pp-ergo, juoksumatto, sauvakävely, uinti)

 • Kynnystestin voi tehdä pyöräergometrilla polkien, juoksumatolla juosten / sauvakävellen tai uimahallissa uiden.
 • Testimenetelmästä riippumatta kaikissa kynnystesteissä perusperiaate on sama: Testisuorituksen tehoa / nopeutta lisätään nousujohteisesti uupumukseen asti. Urheilijalta otetaan sormenpäästä testisuorituksen aikana tietyin väliajoin verinäyte, josta analysoidaan laktaattipitoisuus. Testinaikainen syke tallennetaan sykemittarille.
 • Tehon/vauhdin/työmäärän, laktaatin ja syketietojen perusteella määritetään sykerajat sekä kynnysvauhdit ja -tehot liikuntaan. Uintitesteissä määritetään lisäksi vetotiheys- ja pituus.
 • Kynnysarvojen ja maksimisuorituksen perusteella voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti urheilijan kestävyyssuorituskykyä ja seurata kuntotasossa tapahtuvia muutoksia.

 

Kynnystestit (pp-ergo, juoksumatto, sauvakävely, uinti)

 • Kynnystestin voi tehdä pyöräergometrilla polkien, juoksumatolla juosten / sauvakävellen tai uimahallissa uiden.
 • Testimenetelmästä riippumatta kaikissa kynnystesteissä perusperiaate on sama: Testisuorituksen tehoa / nopeutta lisätään nousujohteisesti uupumukseen asti. Urheilijalta otetaan sormenpäästä testisuorituksen aikana tietyin väliajoin verinäyte, josta analysoidaan laktaattipitoisuus. Testinaikainen syke tallennetaan sykemittarille.
 • Tehon/vauhdin/työmäärän, laktaatin ja syketietojen perusteella määritetään sykerajat sekä kynnysvauhdit ja -tehot liikuntaan. Uintitesteissä määritetään lisäksi vetotiheys- ja pituus.
 • Kynnysarvojen ja maksimisuorituksen perusteella voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti urheilijan kestävyyssuorituskykyä ja seurata kuntotasossa tapahtuvia muutoksia.

 

Firstbeat hyvinvointikartoitus kertoo sydämesi hyvinvoinnista. Se antaa objektiivista ja mitattavaa tietoa aidossa ympäristössä.

 • Hyvinvointikartoitus perustuu sydämen syketietoa analysoivaan tietokoneohjelmaan, hyvinvointianalyysiin, joka tunnistaa fysiologisia muutoksia sykevälivaihtelusta.
 • Mittaukset toteutetaan tavallisten päivien aikana – ei testiympäristössä.
 • Hyvinvointianalyysin avulla saat selville mm. kuormitustilasi ja voimavarasi, unesi laadun ja liikunnan riittävyyden sekä energiankulutuksesi.
 • Tavoitteena on tarkastella elämäntapojen vaikutuksia terveyteen ja jaksamiseen ja tulosten perusteella suunnitella jatkotoimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Energiatesti koostuu kuntotestistä, hyvinvointikyselystä sekä biometrisistä mittauksista.

 • Testi antaa tietoa omasta terveydentilastasi, kehosi suorituskyvystä ja siten koko energiatasostasi.
 • Testi määrittää henkilön energiaindeksin, joka kertoo ajan, jonka ihminen jaksaa tehdä töitä, harrastaa vapaa-ajalla tai puuhailla kotona päivän aikana. Energia ilmoitetaan tunteina ja minuutteina. Energiaindeksin laskennassa painottuvat työkyvyn kannalta merkittävimmät tekijät kuten aerobinen kunto, verenpaine ja lihaskunto.
 • Testitulos kannustaa liikunnallisten ja terveellisten elämäntapojen aloittamisessa sekä motivoi niiden ylläpitämisessä. Energiatesti on tehokas ja luotettava kuntotestausprotokolla, jonka voi hyvin suorittaa myös esimerkiksi työpaikan kokoustilassa

 

Runteqin Runlab juoksutesti tarjoaa edistyksellisen ratkaisun juoksutekniikan analysointiin ja auttaa juoksijaa pienentämään vammautumisriskiä ja parantamaan suorituskykyä.

 • Testi soveltuu niin pidemmälle ehtineille harrastajille kuin kaikille, jotka haluavat erityisesti parantaa juoksutekniikkaansa.
 • Testissä voidaan tarkkailla ja sen perusteella kehittää esim. Keskivartalon hallintaa, askelpituutta, jalan asentoa maahan tullessa ja juoksurytmiä.
 • Kaikilla näillä on tutkitusti merkitystä sekä suorituskyvyn että vammautumisriskin kannalta.

Infoklinikat eri osa-aluista

 • Paikallaanolon haitat
 • Liikunnan annostelu
 • Terve kuntoilu
 • Ravintotietous
 • Hyvinvointipäivät
 • Henkinen valmennus
 • Johdon konsultointi

Ohjattu liikunta ja valmennus

 • Liikuntapäivät
 • 50+ eri liikuntamuotoa
 • Ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus ja valmennus
 • Liikuntakoulut

Sähköinen liikuntapäiväkirja

Interaktiivinen sähköinen päiväkirja tuo henkilökohtaisen valmentajan luoksesi

 • henkilökohtainen profiili omalla salasanalla
 • tavoitteiden asettelu: liikunnan määrä, kehon paino, vyötärönympärys…..
 • ryhmäkeskustelualusta
 • liikkumisen seuranta, valmentajan kommentointi ja kannustus
 • omat kartoitustulokset

Johdon koulutus

Osaava johto mahdollistaa ohjelman tiimoilla käsiteltyjen ja opittujen asioiden muuttamisen hyviksi käytännöiksi.

Hyvinvointipäivät, tempaukset ja kampanjat

Suunnittelemme ja organisoimme tavoitteidenne mukaiset tapahtumat.

Seuranta palautteineen

Kartoitukset ja niiden seuranta tuottavat yksilölle objektiivista tietoa ohjelman vaikuttavuudesta.

Koko organisaation kattava raportointi toimenpidesuosituksineen

Kattava loppuraportti on parhaimmillaan työhyvinvoinnin työkalu ja suunnan näyttäjä yrityksen tulevassa toiminnassa.

 • yhteenveto hankkeen vaikuttavuudesta
 • aktiivisuus-, kunto- ja terveysmuutokset
 • kustannus- ja terveyshyödyt
 • Toimenpidesuositukset tuleville vuosille
 • yrityskohtaiset suositukset liikkumattomuuden vähentämiseksi, aktiivisuuden lisäämiseksi ja terveyden edistämiseksi sekä työyhteisössä että vapaa-ajalla

Kysy lisää tai pyydä tarjous


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Suomineito 40+ – elämän puolivälin seisakkeelta eteenpäin: Terveysliikunnan talvipäivät

28.1.201628.1.2016
Alkaa     05.02.2016 Päättyy     06.02.2016 Lähiopetuspäivät     5.-6.2.2016 Paikka     UKK-instituutti Hinta     220 € Koulutuksessa on tilaa – vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Tutustu ohjelmaan / ilmoittaudu: Suomineito 40+ - elämän puolivälin seisakkeelta eteenpäin: Terveysliikunnan talvipäivät

Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä

3.9.20143.9.2014
Tommi Vasankari LT, tutkimusprofessori UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lähde Vasankari T. Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä. Suomen lääkärilehti 2014;69(25-32):1893-1896
 • Runsas istuminen voi aiheuttaa terveyshaittoja.
 • Liikuntasuositukset ylittävällä liikuntaharrastuksella ei voi suojautua runsaan istumisen aiheuttamalta riskiltä.
 • Päivittäisen istumisen ja kuoleman riskin välillä näyttää olevan osittainen annos-vasteyhteys, mutta selkeimmin kuoleman riski nousee, kun päivittäin istutaan vähintään 7 tuntia.
 • Hiljattain julkaistu kansallinen strategia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksista nostaa istumisen vähentämisen kansalliseksi tavoitteeksi.
Lue artikkeli

Työhyvinvointia liikkumista lisäämällä ja istumista vähentämällä

3.9.2014

UKK Terveyspalvelut ja Varalan Urheiluopisto yhteistyöhön käytännönläheisten työhyvinvointipalveluita tarjoamaan Pirkanmaalla.

Muuttuneet toimenkuvat ja istumisammatit ovat johtaneet siihen, että joka toinen suomalainen istuu vähintään kahdeksan tuntia päivässä, ja moni viettää istuma-asennossa yli puolet valveillaoloajastaan. Liika istuminen altistaa monille sairauksille. Istumisen on todettu olevan yhteydessä kokonais- ja sydänkuolleisuuteen vapaa-ajan liikunnan harrastuksen määrästä riippumatta, kertoo UKK-instituutin johtaja lääketieteen tohtori Tommi Vasankari. Tätä haastetta ratkomaan UKK Terveyspalvelut ja Varalan Urheiluopisto yhdistävät voimavaransa ja lähtevät tarjoamaan tutkitusti parhaita ja menetelmiä liikkumisen lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen yritysten ja heidän työntekijöidensä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Lue lisää