• Kuntotestit ryhmille
 • Työhyvinvointia ja jaksamista arkeen
 • Terveys- ja liikuntaohjelmat
 • Monipuoliset lääke-, terveys- ja liikuntatieteiden asiantuntijapalvelut
 • Palvelut liikkumattomuuden ja istumisen vähentämiseen

Liikemittaukset

UKK Terveyspalvelut ja UKK -instituutti ovat Suomessa edelläkävijöitä liikkumisen ja liikkumattomuuden objektiivisessa mittaamisessa.

Autamme Teitä vähentämään liikkumattomuutta ja lisäämään arjen aktiivisuutta työyhteisössänne.

Istumisammatit yleistyvät ja vapaa-ajalla ollaan paikallaan entistä enemmän. Uusien tutkimustulosten valossa istuminen ja liikkumattomuus voikin olla suurempi terveysriski kuin se, että arjesta puuttuu liikuntasuositusten mukainen liikunta.

Perinteisissä liikuntahankkeissa on kartoitettu kuntoa ja vapaa-ajan liikkumisen määrää ja pyritty tulosten perusteella aktivoimaan osallistujia lisäämään liikunta-aktiivisuuttaan. Olemme kääntäneet ajatusta hieman toisin päin. Mittaamme henkilökunnan liikkumattomuutta ja rakennamme ohjelman, jonka tavoitteena on paikallaan olon (istuminen) vähentäminen sekä työ- että vapaa-aikana. Osallistumiskynnys on matala ja pienilläkin pysyvillä teoilla on mahdollista saada paljon aikaan. Palvelumme auttavat henkilöstöä tunnistamaan liikkumattomuuden määrän ja samalla lisäämään tietoisuutta passiivisuuden riskeistä ja tuottavat yksinkertaisia ratkaisumalleja ja toimenpidesuosituksia liikkumattomuuden vähentämiseksi osana työpaikan pysyviä käytäntöjä niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Toimenpiteitä liikkumattomuuden vähentämiseksi ja arjen aktiivisuuden lisäämiseksi yrityksissä

Liikemittari

Liikemittari on 3-suuntainen kiihtyvyysanturi,josta saadaan tulostettua yksilöityä ja kattavaa tietoa viikottaisen liikkumisen ja liikkumattomuuden määrästä. Mittaria pidetään päivittäin koko valveillaolon ajan viikon kerrallaan.

Vyötärölle asetettavasta mittarista saadaan tulostettua yksilöityä ja kattavaa mm. seuraavilta osa-alueilta:

 • paikallaanolo ja liikkuminen
 • uni ja palautuminen (tulossa syksyllä 2016)

Liikemittauksista saatuja tuloksia voidaan käyttää mm.

 • liiallisen istumisen purkamiseen
 • osallistujien arkiaktiivisuuden lisäämiseen
 • terveysriskien arvioimiseen
 • työtehtävien suunnitteluun ja jaksottamiseen

Tulokset palvelevat myös työterveyshuoltoa ja yhteenvetojen muodossa koko organisaatiota.

Klikkaa alta lisätietoa palveluista:

PERUSPAKETTI

Sisältää:

 • 7 päivän kertamittaus per / hlö
 • liikemittareiden asiakastuki
 • mittareiden purku ja palautteiden muodostaminen
 • henkilökohtaiset palauteraportit
 • yhteenvetoraportti yritykselle
 • palautetilaisuudet 

LAAJA MITTAUSPAKETTI

Palvelu muodostuu peruspaketin lisäksi seuraavista:

 • toinen 7 päivän mittaus  / henkilö (yht. kaksi mittausta / hlö, esim. alku- ja loppumittaus)
 • laajat henkilökohtaiset tulosraportit osallistujille (alku-, loppu- ja vertailuraportti)
 • kaksi (alussa ja lopussa) elämänlaatukyselyä (QALY) / henkilö hankkeen kustannusvaikuttavuuden selvittämiseksi
 • osallistujien luokittelu riskiryhmiin
 • korkean, kohtalaisen ja matalan riskin ryhmät
 • infoklinikat vaihtuvien teemojen mukaan riskiryhmittäin
 • kolme asiantuntijoiden vetämää yhteistä tapaamista
 • välikannusteet ja tiedottaminen osallistujille
 • vaikuttavuusraportti ja toimenpidesuositus yritykselle

Lisätietoa laajasta mittauspaketista:

Yritys saa koulutusta, opastusta sekä hyviä käytäntöjä passiivisuuden purkamiseen sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Infoklinikat
Infoissa käydään läpi tulevan seurantajakson tapahtumia ja toimenpiteitä, joilla voi itse vaikuttaa omaan liikkumattomuuden määrään. Infotilaisuudet järjestetään vaihtuvien teemojen mukaan riskiryhmittäin joka toinen kuukausi (yhteensä 3 kokoontumista / ryhmä). Tilaisuudet toimivat myös ryhmäytymisen välineinä ja edistävät samalla työpaikan yhteisöllisyyttä.

Sähköiset kannusteviestit
Osallistujat saavat UKK Terveyspalveluilta liikkumattomuuden purkamista tukevia kannusteita kerran kuukaudessa (sähköpostiviestit / tekstiviestit) koko seurantajakson ajan.

Raportit
Osallistujat saavat henkilökohtaiset raportit aktiivisuusmittauksista ja yrityksen edustajat saavat yhteenvetoraportin toimenpidesuosituksineen liikkumattomuuden purkamiseksi.
Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan vertailemalla osallistujien mittaustulosten muutoksia eri mittauskertojen välillä. Mittareina voidaan käyttää käytetään myös sairauspoissaolojen määrää sekä QALY-kyselyjä.

Fyysinen kunto
Fyysisen kunnon osalta mittareina toimivat kuntokartoitustulokset sekä Terveysverkon liikuntapäiväkirjatiedot.

Optiot

 • Aktivaattori yritykseen (kouluttamaan ja tukemaan esimiehiä sekä työyhteisöjen jäseniä fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä). Aktivaattorin tuen avulla arjen aktiivisuuden käytännöistä tehdään pysyviä toimintamalleja.
 • Sähköinen liikuntapäiväkirja
 • Kuntokartoitukset

Tavoitteenamme on tukea ja edistää henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista. Ota yhteys, niin mietitään yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

 

—-

Työhyvinvointi- ja terveysliikuntapalvelut, kuntotestit valtakunnallisesti | UKK Terveyspalvelut, Tampere


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Suomineito 40+ – elämän puolivälin seisakkeelta eteenpäin: Terveysliikunnan talvipäivät

28.1.201628.1.2016
Alkaa     05.02.2016 Päättyy     06.02.2016 Lähiopetuspäivät     5.-6.2.2016 Paikka     UKK-instituutti Hinta     220 € Koulutuksessa on tilaa – vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Tutustu ohjelmaan / ilmoittaudu: Suomineito 40+ - elämän puolivälin seisakkeelta eteenpäin: Terveysliikunnan talvipäivät

Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä

3.9.20143.9.2014
Tommi Vasankari LT, tutkimusprofessori UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lähde Vasankari T. Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä. Suomen lääkärilehti 2014;69(25-32):1893-1896
 • Runsas istuminen voi aiheuttaa terveyshaittoja.
 • Liikuntasuositukset ylittävällä liikuntaharrastuksella ei voi suojautua runsaan istumisen aiheuttamalta riskiltä.
 • Päivittäisen istumisen ja kuoleman riskin välillä näyttää olevan osittainen annos-vasteyhteys, mutta selkeimmin kuoleman riski nousee, kun päivittäin istutaan vähintään 7 tuntia.
 • Hiljattain julkaistu kansallinen strategia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksista nostaa istumisen vähentämisen kansalliseksi tavoitteeksi.
Lue artikkeli

Työhyvinvointia liikkumista lisäämällä ja istumista vähentämällä

3.9.2014

UKK Terveyspalvelut ja Varalan Urheiluopisto yhteistyöhön käytännönläheisten työhyvinvointipalveluita tarjoamaan Pirkanmaalla.

Muuttuneet toimenkuvat ja istumisammatit ovat johtaneet siihen, että joka toinen suomalainen istuu vähintään kahdeksan tuntia päivässä, ja moni viettää istuma-asennossa yli puolet valveillaoloajastaan. Liika istuminen altistaa monille sairauksille. Istumisen on todettu olevan yhteydessä kokonais- ja sydänkuolleisuuteen vapaa-ajan liikunnan harrastuksen määrästä riippumatta, kertoo UKK-instituutin johtaja lääketieteen tohtori Tommi Vasankari. Tätä haastetta ratkomaan UKK Terveyspalvelut ja Varalan Urheiluopisto yhdistävät voimavaransa ja lähtevät tarjoamaan tutkitusti parhaita ja menetelmiä liikkumisen lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen yritysten ja heidän työntekijöidensä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Lue lisää