Tietoa työhyvinvoinnista – Työterveyslaitos

Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä.

Keskeiset työhyvinvointia tukevat toimijat ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan kumppani on työterveyshuolto.

Työhyvinvointi kannattaa myös taloudellisesti
Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.

Työhyvinvointilaskurin avulla voit arvioida euroina, kuinka muutokset johtavat esimerkiksi vähentyneiden sairauspoissaolojen tai muiden kulujen laskun kautta tuottavuuden kasvuun.

Lue lisää Työterveyslaitoksen työhyvinvointia käsitteleviltä sivuilta: http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/Sivut/default.aspx