Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä

Vasankari T. Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä. Suomen lääkärilehti 2014;69(25-32):1893-1896

Lue artikkeli: Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä.