AA-projekti, step 1: aktiivisuusmittaukset

Mistäpä tällainen arkea aktivoiva projekti olisi parempi startata kuin mittauksista?

AA-projektin aluksi toteutimme siis Vertexin henkilökunnalle aktiivisuusmittaukset*.

Aktiivisuusmittauksista osallistuja saa kattavaa tietoa omasta arkiaktiivisuudestaan henkilökohtaisen tulosraportin muodossa. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään aiheesta yhteinen palautetilaisuus. Lisäksi tällä kertaa henkilökunta saa nähdä myös nimettömänä tehdyn koosteen koko henkilökunnan arkiaktiivisuudesta.

Mittaukset ovat siis lähtölaukaus projektille ja niiden pohjalta suunnitellaan Vertexin Aktiivisen arjessa -teemavuoden 2015 ohjelma.

Mittaaminen itsessään ei ole projektissa se tärkein asia, vaan henkilökunnan tietoisuuden lisääminen: tsemppaaminen sekä motivointi oman arkiaktiivisuuden lisämiseen. Mittaus on kuitenkin erittäin hyvä ja luotettava tapa kartoittaa lähtötilanne. Sen avulla voidaan projektin jatkuessa myös tarkastella saavutettuja tuloksia.

Seuraamalla tätä blogia pysyt ajan tasalla Vertexin AA-projektista. Kerromme täällä kaikista projektin tiimoilla tehdyistä tempauksista sekä henkilökunnan tuntemuksista vuoden mittaan.

Esimerkkiraportti

Esimerkkiraportti

Aktiivisuusmittarilla mitattua tietoa liikkumisesta ja paikallaanolosta*

Kolmesuuntaisella liikeanturilla varustettu aktiivisuusmittari kerää tiedon kaikesta liikkumisesta ja paikallaanolosto. UKK-instituutin kehittämä analyysi  pystyy erot-telemaan ja luokittelemaan liikkumisen ja paikallaanolon eri muodot.

Aktiivisuusmittari sijoitetaan lantiolle, joten mittari toimii parhaiten liikuntamuodoissa, joissa kehoa liikutetaan jalkojen avulla.

Tietoisku

  • Runsas päivittäinen istuminen näyttääkin olevan tupakoinnin, liikunnan puutteen ja lihavuuden kaltainen riskitekijä.
  • Vaikka tietoa onnistuneista istumisen vähentämisen hankkeista on vielä kovin niukasti, voidaan nyt jo istumista pitää merkittävänä riskitekijänä ja asialle tarvittaisiin suosituksia.
  • Jo nykytiedon valossa voidaan sanoa, että paljon päivittäin istuvia tulisi neuvoa vähentämään istumista liikunnan lisäämisen ohella.